Det mener John Palmer, direktør for European Policy Centre, kanskje mest innflytelsesrik blant Brussels «tenketanker».

Palmer sier at hvis alle land insisterer på å ha et medlem av EU-kommisjonen med alle rettigheter, vil det utløse krav fra de store om at de skal ha to.

— Da ser vi for oss en Kommisjon som kan ha så mange som 33 medlemmer. Dermed sier seg selv at både den enkelte kommissær og organet som sådan mister tyngde. Beslutningsevnen vil også bli svekket, sier Palmer.

Klar for jul?

— En slik utvikling er dømt til å ramme nettopp EUs små land, fordi Kommisjonen er organet som skal ivareta hele EUs beste og påse at reglene spillereglene følges. En svekket Kommisjon vil nesten helt sikkert styrke de store landenes posisjon. Derfor er det synd at de små driver denne utviklingen frem, sier John Palmer til Bergens Tidende.

Briten er likevel generelt optimistisk på regjeringskonferansens vegne.

— Vi er allerede inne i et slags «endgame», der det må komme et kompromiss mellom de store og de små. Men det betyr også at det meste av grunnlovsutkastet vil overleve regjeringskonferansen. Lederne forstår at de ikke kan oppnå noe bedre enn hva Reformkonventet kom frem til. Det er bra, da får vi en grunnlov som bringer EU et godt steg fremover når det gjelder blant annet demokrati og åpenhet, sier John Palmer.

Han tror at grunnloven kan være klar alt før jul.

Tyngdekraften

Iren Pat Cox, president for Europaparlamentet, ga i går også uttrykk for optimisme. Men den var betinget:

— Vi må ikke igjen få en «midt-på-natten-under-bordet-avtale», der stemmer i Rådet og plasser i Kommisjonen deles ut som julegaver. Det vil diskreditere det edle oppdraget vi er satt til å fullføre, sa Cox - både til EUs regjeringssjefer og til pressen.

Bergens Tidende spurte ham om det faktum at dragkampen allerede er i denne fasen, har «reddet» grunnlovsforslagets øvrige deler.

— Det er riktig observert at tyngdekraften alt nå har satt inn og samlet oppmerksomheten rundt spørsmålene om fordeling av makt i institusjonene. Jeg tror det innebærer at vi ender med et resultat nær det foreliggende forslag. Det vil være bra, selv om Europaparlamentet skulle ønsket flere saker overlatt flertallsbeslutninger, sier Cox.