Lederne for verdens åtte ledende industrinasjonene (G8) rettet søndag en bred appell til alle parter i Midtøsten om å stanse voldshandlinger. Uttalelsen bærer preg av å være et kompromiss mellom USA på den ene siden og flere av de andre G8-landene som Russland og Frankrike på den andre.

For at volden skal opphøre mener G8-lederne at fire krav må oppfylles:

  • De israelske soldatene som er fanget, må få vende uskadd hjem.
  • Angrepene mot Israels territorium må opphøre.
  • Israel må stanse sine militære operasjoner og trekke sine styrker ut av Gaza.
  • De palestinske regjeringsmedlemmene og parlamentarikerne som er arrestert, må settes fri.
JIM BOURG