NATO og EU gjør det også klart at de anerkjenner uavhengighetserklæringen fra Montenegros nasjonalforsamling. Den kom to uker etter folkeavstemningen hvor et flertall av Montenegros befolkning stemte for uavhengighet.

Den serbiske nasjonalforsamlingen skal etter planen møtes mandag for å diskutere følgene av skilsmissen, som så langt ser ut til å foregå i minnelighet.

Det er Serbia som vil overta det som tidligere var Serbia og Montenegros plass i en rekke internasjonale organisasjoner. I tillegg trenger Serbia ny forsvars— og utenriksminister, og på sikt en ny grunnlov.

EUs utenriksministere skal etter planen diskutere Montenegros løsrivelse på et møte 12. juni.