KAREN R. TJERNSHAUGEN

Det var i debattprogrammet 17.30 på P4 torsdag at internasjonalt ansvarlig i RV, Lars Akerhaug, sa at norske soldater i Irak er «legitime mål for motstandskampen» og at «angrep på amerikanske mål og irakisk quislingpoliti er riktig og rettferdig». Disse uttalelsene får leder i Bergen Venstre, Henrik Glette, til å se rødt.

— Uavhengig av hva man mener om den amerikanske invasjonen av Irak, som også jeg mener var ulovlig, tjener det ikke det irakiske folk å øke voldsnivået i Irak, skriver Glette i en pressemelding.

— Her viser RV sitt sanne ansikt som revolusjonære rabulister som anser vold som et legitimt politisk virkemiddel, fortetter han.

Henrik Glette oppfordrer RV-leder Torstein Dahle til å ta avstand fra uttalelsene til partikollega Lars Akerhaug.

Men det vil ikke Dahle gjøre:

— Irak er et okkupert land, og norske soldater er en del av okkupasjonen. I Norge kjempet vi mot okkupasjonsmakten under annen verdenskrig. Min far var for eksempel med i motstandsbevegelsen, gikk rundt med pistol og var forberedt på å skyte. Det er helt legitimt at irakerne kjemper mot USAs okkupasjon også. Er man med i en angrepskrig, må man regne med å bli skutt på, sier RV-lederen.