– På grunn av faren for misbruk og trusselen mot retten til privatliv for en generasjon av amerikansk ungdom, ber vi om at prosjektet blir stoppet, skriver organisasjonene.

Fordi hæren sliter med å få rekrutter, har Pentagon fått et privat firma til å lage en database som skal inneholde detaljert informasjon om 30 millioner amerikanere i alderen 16 til 25 år. I tillegg til personlig informasjon som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og personnummer, skal databasen også inneholde informasjon om etnisk bakgrunn og utdanning.