JAN TYSTAD

London

— I store deler av Afrika finnes det ikke helsearbeidere av noe slag fordi leger og sykepleiere blir rekruttert til Storbritannia og andre rike land. Situasjonen er katastrofal, sa formannen i den britiske legeforening James Johnson i BBC i går.

Legeforening og den britiske sykepleierorganisasjon har sendt et felles brev til statsminister Tony Blair og de andre lederne på G-8-møtet.

G-8-møtet skal konsentrere seg om hjelp til Afrika og ettergivelse av gjeld, men gjeldssletting kommer ikke til å løse alle problemer. Aids-epidemien fortsetter, sykehusene mangler personell og medisiner.

— De rike landene har skaffet seg leger og sykepleiere fra utviklingslandene i mange år, slår James Johnson fast.

Storbritannia fører en såkalt «etisk rekrutteringspolitikk», det vil si at man ikke rekrutterer fra de fattigste landene, men hvis leger og sykepleiere derfra søker på jobb i Storbritannia, blir de ikke stanset.

En av grunnene til denne rekrutteringen er at det er billigere å kjøpe ferdigutdannet helsepersonell fra utlandet. Da slipper man å bruke statlige midler på å utdanne dem. En tredjedel av legene i det britiske helsevesen er utdannet i et annet land.

Det britiske Redd Barna skrev i en rapport i februar i år at siden 1999 har britene spart 760 millioner kroner på å rekruttere ferdig utdannede leger og 444 millioner når det gjelder sykepleiere..

Det britiske helsevesen er inne i en bemanningskrise. En rekke regjeringer har over en lang tid forsømt å utdanne nok personell. Det fører f.eks til at når britiske familieleger tar helgefri lørdag og søndag, må tyske leger tilkalles. De tar seg «ekstrajobb» i Storbritannia. Den tyske legeforeningen anslår at 2600 tyske leger flyr til britiske byer hver helg for å dekke utrykningsvakter for britiske kolleger hver helg. De kan tjene bortimot 24.000 kroner for en helgejobb.