I et tilsvar krevde den israelske FN-ambassadøren Yehuda Lancry at Sikkerhetsrådet setter palestinerne på en "fredsprøve" ved å kreve en slutt på selvmordsbombene i Israel.

De to var først på talerlisten på et åpent møte i Sikkerhetsrådet onsdag som den arabiske gruppen i FN hadde bedt om. Rådet møttes for fjerde gang på seks dager om krisen i regionen.

Palestinerne vil med støtte fra arabiske og alliansefrie land, at Sikkerhetsrådet skal presse på for å få gjennomført de to resolusjonene om Midtøsten som er vedtatt de siste ukene.

Spesielt gjelder dette resolusjonen rådet vedtok lørdag med full støtte fra USA, om øyeblikkelig israelsk tilbaketrekking fra palestinske byer, inkludert Ramallah, og umiddelbar våpenhvile mellom partene.

Siden da har imidlertid Israel og landets nærmeste allierte, USA, antydet at en tilbaketrekking bare kan komme etter at en våpenhvileavtale er nådd.(NTB)