• Norsk diplomat, fødd i 1949. Har vore FNs spesialutsending til Afghanistan sidan mars 2008.
  • Tidlegare FNs spesialutsending både til Bosnia og Kosovo. Har også vore norsk ambassadør i NATO og OSSE, Organisasjonen for sikkerheit og samarbeid i Europa.
  • Statssekretær ved statsministerens kontor i 1989–1990 under Jan P. Syse (H).
  • Gift med utanrikskommentator Gro Holm i NRK.