KLAUS JUSTSEN

George W. Bush tvinges nå til å føre den hurtig voksende trusselen fra Nord-Korea høyere opp — på en sakliste som presidenten ellers hadde håpet å konsentrere om den forestående militæraksjonen mot Irak.

Både presidentens demokratiske kritikere og enkelte av hans republikanske partifeller forlanger imidlertid at regjeringen handler raskere og mer besluttsomt for å hindre Nord-Korea i å produsere flere atomvåpen.

Skarpe trusler

Blant kritikerne er tidligere president Bill Clinton, som fastslår at tiden holder på å renne ut.

— Vi kan ikke tillate at Nord-Korea produserer flere atomvåpen. Der er nemlig ingen tvil om at de vil føle seg tvunget til å selge dem, for det er deres eneste mulighet til å skaffe seg inntekter.

Bill Clinton fastholder, liksom regjeringen, at det vil være mulig å finne en diplomatisk løsning på krisen - som oppsto på slutten av fjoråret. Pyongyang meldte da at de ville hente ut av møllposen en atomreaktor som kan produsere plutonium til militær anvendelse.

Utenriksminister Colin Powell har i første omgang besvart den voksende kritikken med en understrekning av at det er tid nok til å finne en diplomatisk løsning. Utenriksministeren hevder imidlertid samtidig at alle muligheter, inklusiv den militære, fortsatt ligger på bordet.

USA har understreket denne holdningen ved å mobilisere 24 bombefly og sende et hangarskip mot den nordlige del av Stillehavet. I første omgang reagerte regimet i Pyongyang med skarpe trusler om at et forebyggende amerikansk angrep på reaktoren i Yongbon ville utløse en total krig - og legge hele Korea i aske.

Militær løsning urealistisk

I Washington erkjennes det da også at den militære løsningen ikke er noen realistisk mulighet. Presidentens sikkerhetspolitiske rådgiver Condoleezza Rice antydet selv denne holdningen, da hun advarende påpekte at Nord-Korea er så langt fremme med sitt atomprogram at det begrenser USAs muligheter.

President Bush fastholder at det vil være mulig å finne en diplomatisk løsning i samarbeid med Russland, Kina, Japan og Sør-Korea. Det understrekes likevel samtidig at denne løsningen ikke må kunne ses som noen belønning til Nord-Korea.

Fra amerikansk side heter det at det ikke kan bli tale om forhandlinger, men bare om samtaler. En ikke-angrepspakt, som Kim Jong Il har forlangt, avvises også på forhånd, hvilket utløste en skarp kommentar fra Bill Clinton.

— Hvorfor ikke gi dem pakten. Den får jo kun betydning hvis vi angriper dem, og det er utelukket.

Flere eksperter fremholder at USA vil bli tvunget til å yte det hungerplagede landet økt bistand - hvis man vil gjøre seg håp om å få den omstridte reaktoren tilbake i møllposen. Regjeringen fastholder imidlertid at man bare vil snakke om bistand når atomprogrammet er avviklet.

— Det nytte ikke at vi får panikk på grunn av deres handlinger og krav, lød svaret fra Colin Powell, etter at utenriksministeren var blitt beskyldt for å føre en uklar politikk, som bygget på planlagt likegyldighet.