Organisasjoner som Redd Barna, Norsk Folkehjelp og Fredsrådet uttrykker sin avsky mot terrorangrepene, men samtidig advarer de mot gjengjeldelsesaksjoner som vil ramme uskyldige og som kan føre til en voldsspiral.

De ønsker at de skyldige skal stilles til ansvar, men at ikke andre individers rettigheter krenkes. Organisasjonene advarer også mot å demonisere enkelte grupper og folkeslag.