Under fyllingen av 95 oktan blyfri bensin oppdaget ikke sjåføren at et av lokkene på de underjordiske tankene ikke var tett. Noen hundre liter av bensinen han fylte på fra høyre side av tankbilen rant rett ut igjen på venstre side av tankbilen og havnet utover veien i Spelhaugen. Politiet sperret av veien i Spelhaugen, og brannvesenet måtte skumlegge området på grunn av eksplosjonsfaren.

Bensinen rant ned i avløpssystemet og vil sannsynligvis være å finne igjen nede i Sælenvannet, opplyser politiet.

På grunn av eksplosjonsfare måtte brannvesenet skumlegge området rundt bensinstasjonen.
FOTO: ØRJAN DEISZ