PER NYHOLM

Vatikanet

Enda en gang kom de fra hele verden, og enda en gang må de ha undret seg i den delen av verden som ligger utenfor det katolske samfunn.

Hvor mange som stilte med flagg og bannere til pave Benedikts innsettelse søndag, vites ikke. Men høytideligheten på Petersplassen i Roma ble fulgt av langt over 300.000 pilegrimer, turister og nysgjerrige. Der var alt fra filippinere, polakker og italienere til nigerianere, nordamerikanere og argentinere.

Bach-elsker

Benedikt XVI virket verdig og favnende da han etter den århundregamle seremonien ble kjørt over plassen i åpen, hvit jeep, ikke i den innelukkede popemobilen som den nå avdøde pave Johannes Paul benyttet de siste årene. Fra Peterskirkens orgel tordnet samtidig Bachs fuger ut over mengden. En påminnelse om at romerkirken heretter ledes av en musikkyndig tysker.

Jubelen var ikke overveldende, men der var glede. Partene — den tyske pave og den globale menigheten - skal først lære hverandre å kjenne.

Pave Benedikt kommer til sin flokk med ry for å være en beinhard teolog og intellektuell, ikke en menneskenær sjelesørger som den høyt elskede Johannes Paul II, som nå ligger i krypten under Peterskirken. Den fornemmelsen har allerede bredt seg i Roma, at mens Johannes Paul var på farten i det uendelige - i Afrika, Asia og Latin-Amerika - vil Benedikt reise mindre og samle seg om gjerningen i Europa, der kirken står stadig svakere. Man regner også med at han vil gjøre en særlig innsats for å hele bruddet som oppsto i 1054 mellom den katolske kirke og de ortodokse og i 1553 mellom den katolske kirke og protestantene.

Pallium og ring

Benedikt, den tidligere kardinal Joseph Ratzinger, ble innsatt i sitt embete på en grå og vindfull, men lun vårdag. Regnet som var meldt, uteble, bortsett fra en enkelt byge. Til høytideligheten var det kommet langt over 100 internasjonale delegasjoner og vel 30 stats- og regjeringssjefer, blant dem Spanias kong Juan Carlos, Sveriges kong Carl Gustaf og den britiske prins Philip.

Omkring 100.000 tyskere, de fleste fra Benedikts hjemsted Bayern, skal også ha vært til stede, blant annet president Horst Köhler og forbundskansler Gerhard Schröder.

Under langvarig applaus og ropet «Benedikt, Benedikt» ble paven iført sitt pallium og fiskerens ring, to av de viktigste tegnene på hans verdighet. Det biskopelige pallium er en stola, vevd av lammeull, med fem røde kors som representerer Jesu Kristi blod. Det legges over den nye pavens skuldre som symbol på de byrder han skal bære som Romas biskop og dermed som Jesu Kristi stedfortreder på jorden.

Fiskerens ring bærer pavens navn og viser apostel Peter i sin båt. Denne gullringen knuses ved pavens død.

Vil lytte til andre

I sin preken under messen på Petersplassen fremhevet paven igjen og igjen nødvendigheten av at de kristne finner sammen. Han sa også at han ikke i ett og alt vil la seg lede av egne ideer, men akter å lytte til sine omgivelser og søke Guds vilje. Prekenen ble gjentatte ganger avbrutt av klappsalver.

Han talte også om sin følelse av ydmykhet ved inngangen til den katolske kirkes 265. pontifikat.

— Jeg er imidlertid ikke alene, tilføyde han. - Jeg behøver ikke bære alene det jeg i sannhet ikke klarer å bære alene. Guds helgener er med meg for å beskytte meg, styrke meg og bære meg. Deres bønner, deres overbærenhet, deres kjærlighet, deres tro og håp vil ledsage meg, sa han ut over mengden.

Det var ord, følte mange, som røpet at det bak den hittil så utilnærmelige kardinalen finnes en kirkemann som vet at han ved inngangen til tredje årtusen står overfor store og vanskelige oppgaver.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

<b>INTERNASJONALT:</b> Alt fra filippinere, polakker og italienere til nigerianere, nordamerikanere og argentinere deltok søndag under innsettelsen av pave Benedikt XVI på Petersplassen. Her velsigner paven en troende under messen. FOTO: REUTERS