Jurister kaller kjennelsen historisk, og tror den kan få verdensomspennende konsekvenser. Det er første gang at en domstol noe sted har lagt skylden for et drap direkte på et antidepressivt middel, skriver den britiske avisen The Guardian.

David Hawkins gikk på Zoloft, et legemiddel av den såkalte Prozac-typen, da han 1. august 1999 kvalte sin kone for så å forsøke å ta sitt eget liv. –Hvis han ikke hadde tatt Zoloft den morgenen, er det overveiende sannsynlig at fru Hawkins ikke ville blitt drept, sier høyesterettsdommer Barry O’Keefe.

Plettfri vandel Hawkins og hans familie innvandret til Australia fra den britiske kanaløya Guernsey på 1960-tallet. Både hjemme i Storbritannia og i familiens nye hjemland var O’Keefes vandel før drapet plettfri, og dommerne i New South Wales sa seg enige med psykologer som mente han var en snill og omtenksom familiefar.

Ingen domstol har tidligere avsagt kjennelse for at et drap, fulgt av et selvmordsforsøk, har hatt direkte sammenheng med SSRI-medisiner, bedre kjent under samlebetegnelsen Prozac. Dette er medikamenter som populært kalles lykkepiller, et uttrykk psykiatere (blant dem norske Finn Skårderud i en artikkel i Aftenposten) har betegnet som svært misvisende.

En rekke pasienter og pårørende av pasienter som har brukt slike legemidler, har senere reist sivile søksmål mot produsentene. Ifølge The Guardian er mange slike saker blitt løst gjennom forlik, og det foreligger ingen rettskraftig kjennelse for at det finnes en direkte sammenheng mellom lykkepille-bruk og drap eller andre alvorlige voldshandlinger.

Utrygt? Den australske kjennelsen reiser ifølge London-avisen også tvil om hvor trygge legemidler av denne typen egentlig er. Produsentene har hevdet at pasienter som bruker slike medisiner – det vil si mer enn 38 millioner mennesker verden over – er ufarlige for andre, selv om de skulle ta høyere doser enn dem legene har foreskrevet.

David Hawkins viste seg imidlertid å være farlig, både for seg selv og for andre. Han overlevde selvmordsforsøket i 1999, og sa seg skyldig etter tiltalen, som ble redusert fra overlagt til uaktsomt drap nettopp fordi han gikk på lykkepiller.

Hawkins var en god far, en stødig mann på jobben og en utmerket familieforsørger, som aldri hadde hatt noe med politiet å gjøre. En slik mann er ikke seg selv, hvis han går hen og dreper sin kone, heter det i løslatelsesordren fra høyesterett i New South Wales.

NTB