Resultatet var som ventet, selv om to motkandidater denne gang fikk lov til å utfordre den sittende presidenten. Mohamen Belhaj Amor og Anderrahman Tlili ble imidlertid henvist til statistroller, ifølge onde tunger som alibi for Ben Ali.

Ben Alis regjeringsparti, Samling om grunnlov og demokrati (RCD), vant også samtlige mandater i nasjonalforsamlingen fra de kretser der resultatene forelå i dag. Det er ventet at partiet til slutt vil få 148 av de 182 plassene i nasjonalforsamlingen.

Frammøtet lå ifølge tunisiske myndigheter på over 90 prosent i 19 av landets 25 provinser, og på mellom 84 og 89 prosent i de øvrige seks. Tidligere president i Frankrikes nasjonalforsamling Philippe Seguin sa seg tilfreds med valgavviklingen.

Seguin protesterte mot at fransk presse nylig har kritisert menneskerettighetssituasjonen i det tidligere protektoratet. Han påpekte at Ben Ali har greid å bevare stabiliteten i Tunis, til tross for naboskapet med uberegnelige land som Algerie og Libya.

NTB-Reuters-AFP