Jugoslavias visestatsminister Miroljum Labus gjorde et utvetydig poeng ut av overleveringen av landets tidligere president til krigsforbryterdomstolen i Haag da han kom til Brussel fredag morgen.— Ingen er glade når en tidligere president blir stilt for domstolen i Haag. Men det måtte skje og jo fortere det skjedde jo bedre. Som et resultat av dette håper vi på større internasjonalt engasjement og at investorer blir oppmuntret til å komme til landet, sa Labus.Selv om flere internasjonale finansinstitusjoner, EU-kommisjonen og flere land allerede har satt av beløp som skal gå til å få den jugoslaviske økonomien på fote igjen, innebærer det siste døgnets begivenheter ifølge diplomater at grunnlaget for mer hjelp er lagt. USA var lenge nølende med hensyn til deltakelse på giverkonferansen, men alt tydet fredag på at det vil komme et amerikansk bidrag på rundt 1 milliard kroner.Alt i alt håper arrangørene av giverkonferansen, EU-kommisjonen og Verdensbanken, at det skal legges i overkant av 11 milliarder kroner på bordet. Ifølge visestatsminister Labus vil disse pengene gå til gjenoppbygging av ødelagt infrastruktur etter NATOs bombing i 1999, bedre transportsystemene og øke lønningene til lærere, leger og andre yrkesgrupper som i dag har svært liten inntekt.Verdensbankens representant Johannes Linn appellerte de 36 deltakende landene på konferansen til å følge opp sine forpliktelser og yte «sjenerøs og varig bistand», og at dette også måtte inkludere gjeldssanering.