Alle forlater sine hjem fordi de trues og fordi husene deres brennes ned, sier Belo i et intervju med BBC. — De militære og militsen okkuperer byen, sier Belo.

Biskop Belo, som sammen med Jose Romas Horta fikk Nobels fredspris i 1996, ble selv evakuert fra Dili etter at pro-indonesisk milits i dag angrep eiendommen hans, der mange tusen vettskremte sivile hadde søkt tilflukt.

Militsen angrep og inntok også hovedkvarteret til Den internasjonale Røde Kors-komiteen, ICRC, i Dili, der om lag 2.000 mennesker hadde søkt tilflukt.

Militsen samlet de 11 internasjonale ICRC-medarbeiderne og overleverte dem til indonesisk politi. De skal være uskadde, og blir ventelig fløyet ut av Øst-Timor, sier ICRC-talsmann Urs Boegli. - Vi er langt mer bekymret for skjebnen til de 2.000 som hadde søkt tilflukt på området, sier han.

Samtidig melder FN-kilder at pro-indonesisk milits og regulære indonesiske hærstyrker tvangssender sivile østtimoresere ut av Øst-Timor. - Det er en operasjon med tvangsflytting av folk på gang. Hæren og militsen stuer folk sammen på lastebiler og sender dem til det indonesiske Vest-Timor, sier FN-talsmann David Wimhurst på telefon fra Øst-Timors hovedstad Dili.

NTB-Reuters-AFP