Bakgrunnen er at Industrikraft Møre har søkt om å få bygge gasskraftverket uten CO2-rensing fra første dag.

– Samme selskap har levert en forhåndsmelding til NVE som forutsetter rensing. Da kan de ikke levere en konsesjonssøknad som ikke forutsetter rensing, sier nestleder i Bellona, Marius Holm, til NTB.

Industrikraft Møre mener på sin side at det er samsvar mellom forutsetningene i forhåndsmeldingen og konsesjonssøknaden som ble sendt til NVE fredag.

– Ny runde

Holm mener at Industrikraft Møre må levere ny forhåndsmelding, og at hele saken må ut på en ny høringsrunde dersom selskapet ønsker å bygge gasskraftverk uten rensing.

Industrikraft Møre har i konsesjonssøknaden, som nylig er levert til Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE), konsekvensutredet fire alternativer for anvendelse av CO2. Det ene alternativet er at CO2 anvendes i produksjonen av syntetisk kalk (PCC) ved bedriften Hustadmarmor.

Alternativ to er at CO2 brukes til regulering av gasskvaliteten på gassen som sendes ut fra Ormen Lange landanlegg på Nyhamna.

Alternativ tre er CO2-injeksjon i felt for økt oljeutvinning, og det siste alternativet er CO2 til deponering.

Uten rensing

Men fra dag én ønsker Industrikraft Møre å starte opp uten rensing.

– Vi har utredet ulike måter å håndtere CO2 på og dette har vært et sentralt punkt i konsekvensutredningen, sier daglig leder Alf Reistad i Industrikraft Møre til NTB.

– Vårt mål er å finne løsning på CO2-problematikken så raskt som mulig. Det er derfor vi har forpliktet oss til å gå i dialog med myndighetene for å finne en konstruktiv løsing.

Reistad sier at det er en rekke uavklarte punkt mht. CO2 – både teknisk og økonomisk. Dette kombinert med den vanskelig kraftsituasjonen, med et stort underskudd på kraft i Møre og Romsdal og Midt-Norge, har ført til at Industrikraft Møre søker om mulig oppstart uten at CO2-håndtering er på plass fra første dag.

– Våre analyser viser at Industrikraft sin løsning med den kortreise krafta representerer et meget godt alternativ – ikke minst miljømessig i forhold til alternativene, sier han.