Russiske lovgivere har vedtatt tre kontroversielle forslag som inkluderer import av svært radioaktivt avfall som drivstoff fra kjernefysiske kraftverk. Den laveste delen av parlamentet, Dumaen, stemte for forslagene med stor margin. Det viktigste forslaget opphever Russlands forbud mot import av atom-avfall. 243 medlemmer stemte for forslaget, 125 mot og 7 forholdt seg nøytrale.

— Vi har tapt et slag, men ikke kampen, sier fagmedarbeider i Bellonas Russlandsgruppe Thomas Nilsen til Origo.

Bellona konsentrerer seg nå om de landene som vurderer forsendelser av avfall til Russland. I første omgang er det snakk om Tyskland og Sveits. Landene har vært i direkte forhandlinger med Russland om mottak av atomavfall, men spørsmålet må behandles i de to parlamentene. I den forbindelse planlegger Bellona lobbykampanjer, forteller Nilsen. Vi vil klargjøre at lagringsforholdene i Russland er svært kritikkverdige, sier han.

Russland kan ifølge regjeringens tall tjene 21 milliarder dollar på mottak og behandling av atomavfall. Denne summen er betinget av et mottak på 20.000 tonn avfall. I dag er Russlands mottakskapasitet på 2.000 tonn, ifølge Bellona.

— Det er også et spørsmål om hvor pengene går. De havner kanskje på de utenlandske bankkontoer til embetsmenn hos russiske atommyndigheter, spør Nilsen.

Putin støtter importforslaget Forslaget om import ble støttet av den russiske regjeringen, med president Vladimir Putin i spissen. Han gikk aggressivt til motangrep mot miljøvernorganisasjoner, som hevder at landet ikke engang kan håndtere atomavfallet som allerede er innenfor landets grenser.

Forslaget må også gjennom den øverste delen av nasjonalforsamlingen, føderasjonsrådet. Datoen for denne behandlingen er ikke satt.

— Det er svært overraskende hvis føderasjonsrådet går i mot dumaen i denne saken. Behandlingen i føderasjonsrådet er nærmest en formalitet, sier Nilsen i Bellona.

Før avstemningen i Dumaen spredte det russiske departementet for atomkraft, Minatom, et skriv kalt "Anti-kjernefysisk kampanje: Metoder og midler for desinformasjon".

— Når Minatom ikke klarer å argumentere mot oss, sverter de oss i stedet, sier leder for den anti-kjernefysiske aksjonen Ecodefense! Vladimir Slivjak til Environment News Service.

Medlemmer av Russlands vitenskapsakademi har bedt Putin om å legge inn veto mot den nye loven. De mener import av kjernefysisk materiale innebærer betydelig risiko.(Origo)