Russland tegner på det som skal bli et flytende atomkraftverk, hevder en talsmann for det russiske atomenergidepartementet ifølge Nando Times. Uttalelsen indikerer at landet vil gå i gang med prosjektet, som har vært nevnt flere ganger tidligere.

— Vi har flere ganger sett at russisk atomteknologi ikke er til å stole på. Vi snakker dessuten om reaktorer av samme type som brukes i ubåter og isbrytere. Disse reaktorene er mer utrygge enn de stasjonære man vanligvis bruker, sier atomfysiker Nils Bøhmer i den norske miljøvernorganisasjonen Bellona til nyhetsbyrået Origo.

En marin installasjon kan ikke kapsles inn på samme måte som et stasjonært anlegg. Det er også betenkelig at kraftverk i grisgrendte strøk kan være mål for terrorister som ønsker å skaffe seg våpen.

— Kraftverkene kan bruke høyanrikede radioaktive stoffer som drivstoff. Slike stoffer brukes i atomvåpen, sier Bøhmer.

Han legger til at det er usikkert hvor reelle planene er. Det mest sannsynlige prosjektet er Severodvinsk, hvor det er snakk om å bruke en allerede eksisterende reaktor til kraftverket. Stedet er en militærhavn på Russlands nordkyst, 55 kilometer vest for Arkangelsk. Kraftverket skal sjøsettes på Hvitesjøen.

Russland trenger energi til de fjerntliggende strøkene i nord og øst. Problemet er at ekstreme værfohold gjør det vanskelig og dyrt å bygge kraftverk på land. Flytende installasjoner kan bygges på et verft og fraktes til et ønsket sted.(Origo)