Men de spurte er i tvil om hvor akutt faren er og om problemet krever øyeblikkelige og kostbare tiltak.

I USA og Kina, to land som regnes for å være avgjørende i arbeidet mot utslipp av drivhusgasser, er det henholdsvis 43 prosent og 42 prosent som mener at klimaendringer er et alvorlig problem som må takles straks, selv om kostnadene blir betydelige.

Men i begge land er det mange som mener at problemet ikke er akutt og at det kan takles over tid uten store kostnader: 37 prosent i USA og 42 prosent i Kina.

Blant landene som var med i målingen, var det bare i India at det ikke er flertall for øyeblikkelige tiltak. Bare 19 prosent mener at tiltak må iverksettes selv om det blir dyrt, mens 30 prosent mener at problemet kan løses gradvis. 24 prosent mener det ikke er nødvendig å gjøre noe.

Landet der flest mennesker – 70 prosent – mener at klimaendring er en akutt trussel, er Mexico. I Australia er tallet 69 prosent, i Sør-Korea 67 prosent og i Iran 61 prosent.

Australierne er også de som er mest innstilt på at det vil koste dyrt å gjøre noe med den globale oppvarmingen: 69 prosent.