Rapporten er utarbeidet av det britiske forsvarets egne medisinske spesialister.

Ifølge rapporten «Bruk og farer knyttet til ammunisjon med utarmet uran» vil slikt støv samles i lungene, og «svært sakte — om noensinne — bli rensket ut».

— Selv om den kjemiske giftigheten er lav, kan det bli lokalisert stråleskader på lungene, som leder til kreft, heter det i rapporten, som særlig advarer mot faren for kreft i lungene, lymfen og hjernen.

Britiske myndigheter avviser overfor The Independent opplysningene i den hemmeligstemplede rapporten fra 1997, og fastholder at støv fra DU-ammunisjon er ufarlig.

Norske myndigheter er av samme oppfatning, og så vel Statens Strålevern som Folkehelsa og forsvarsledelsen har betegnet strålingsrisikoen fra DU-ammunisjon som «nærmest ubetydelig».

Ny forskning utfordrer denne påstanden, og har blant annet vist at den tidligere antatt ufarlige alfastrålingen fra Uran238 likevel kan vise seg å være svært farlig.

— Forskere i USA og Storbritannia har funnet at alfa-partikler kan påvirke DNA-strukturen. Endringene er slik at de kan føre til kreft i løpet av måneder, sier dr. Douglas Holdstock til Daily Telegraph.

Holdstock er knyttet til Medcat, en gruppe britiske leger og forskere som arbeider med spørsmål knyttet til miljø og atomkraft.

NTB