– Vi har påpekt hva som må til av utstyr for å bedre sikkerheten, og jeg føler at Forsvaret har anskaffet mye på relativt kort tid, sier ombudsmann Kjell Bjarne Bratli til NTB.

Ombudsmannen for Forsvaret skal «sørge for at ingen lider urett under sin tjeneste i Forsvaret», og rapporterer direkte til Stortinget.

Bratli bekrefter at det har kommet klager fra norsk personell stasjonert i Afghanistan, men vil ikke si hva disse går ut på.

– De går ikke på selve utførelsen av oppdraget, sier han.

Veibomber Tidligere i år besøkte Bratli selv i Afghanistan sammen med tre andre medlemmer av Ombudsmannsnemnden for Forsvaret.

Besøket hos de norske styrkene resulterte i en rapport som blant annet påpekte behov for såkalte IED-jammere, utstyr som plasseres på bilene for å forstyrre de elektroniske utløsermekanismene til enkelte typer veibomber.

– Dette vil bedre sikkerheten betydelig, slo nemnda fast.

Ombudsmannen anbefalte etter besøket også fortgang i arbeidet med å gjøre soldatenes utrustning lettere, først og fremst ved å gi dem lettere håndvåpen og vernevester.

Soldatene klaget også over at «nesten utrangerte» biler øker risikoen for havari, noe som kan innebære en betydelig sikkerhetsrisiko.

Pansrede biler Forsvaret har siden sendt 25 pansrede og tunge IVECO-biler til Afghanistan, men disse dekker kun behovet til en brøkdel av styrken.

– Har de norske styrkene i Afghanistan nok pansrede kjøretøy til disposisjon?

– Det kan jeg ikke si noe om, sier Bratli.

At det går liv under operasjonen i Afghanistan, er ikke noe som i seg selv vil få Ombudsmannen for Forsvaret til å reagere.

– Slike veibomber er svært vanskelig å gardere seg mot. Jeg tror nok at vi må innse at det er forbundet med en viss risiko og innimellom en stor risiko å være i Afghanistan. Men det er ikke vi som vedtar eller godkjenner oppdraget, det er det Stortinget som gjør, sier Kjell Bjarne Bratli.

Lars Magne Hovtun