– Hvitt fosfor er en konvensjonell ammunisjon. Dette er ikke kjemiske våpen. Det er ikke forbudt eller ulovlig, sier en talsmann for Pentagon, oberstløytnant Barry Venable, til BBC.

– Vi bruker dem først og fremst for å røyklegge eller i enkelte tilfeller markere mål. Dette er imidlertid brannbomber og kan også benyttes mot fienden, sier Venable som benekter at hvitt fosfor ble benyttet mot sivile mål i Falluja.

Også britene har brukt hvitt fosfor i krigføringen i Irak for å røyklegge områder, sier forsvarsminister John Reid, men også han avviser at fosfor er brukt mot den irakiske sivilbefolkningen.

Forbrente lik

Den italienske fjernsynsstasjonen RAI viste i forrige uke et dokumentarprogram der det ble hevdet at amerikanske styrker brukte napalm og hvitt fosfor under angrepene mot Falluja i november 2004.

Programmet «Falluja – Den skjulte massakren» viste bilder av forbrente lik, blant dem kvinner og barn.

En tidligere amerikansk soldat som deltok under angrepet mot den opprørskontrollerte byen, bekreftet bruken av hvitt fosfor.

– Jeg vet at det ble brukt hvitt fosfor. Jeg så brente kropper. Brente barn og brente kvinner. Hvitt fosfor sparer ingen, fortalte Jeff Engelhart i programmet.

Den irakiske menneskerettsministeren Narim Uthman har nå satt i gang gransking av hvilke følger fosforbruken kan ha fått for sivilbefolkningen i Falluja.

Pentagon nektet

Pentagon benektet først opplysningene, men medga å ha benyttet brannbomber under invasjonen av Irak i mars 2003.

USAs ambassadør i Storbritannia, Robert Tuttle, nektet også for at amerikanske styrker hadde brukt hvitt fosfor mot Falluja, noe Pentagon nå likevel medgir var tilfelle.

– Det ble benyttet som brannbomber mot fiendens soldater, sier oberstløytnant Barry Venable til BBC.

– Når fiendens styrker skjuler seg i beskyttede stillinger som ikke kan nås av vårt artilleri, er en av teknikkene å slippe hvitt fosfor over disse stillingene, sier Venable.

– Den kombinerte effekten av brann og røyk, og i enkelte tilfeller den frykt som eksplosjonen i seg selv forårsaker, driver dem ut fra skjulestedene slik at de kan drepes med andre eksplosiver, sier Venable.

Norsk stans

De norske forsvaret har også hvitt fosfor i sitt artilleri, nærmere bestemt i artilleri— og bombekastergranater.

I forrige uke ble all bruk av slik ammunisjon stanset, etter at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) hadde funnet overraskende høye giftkonsentrasjoner i jord- og vannprøver fra flere skytefelt.

– På bakgrunn av ny kunnskap har Hæren innført midlertidig stopp i all bruk av hvitt fosfor, på tross av at det i 2003 ble innført svært strenge regler, het det i en pressemelding fra Hæren.