• Vi er en atomstat, sier Irans president Mahmoud Ahmadinejad.

— Situasjonen er fullstendig forandret. Vi er en atomstat, sa Irans president Mahmoud Ahmadinejad torsdag.

— Vi vil ikke forhandle med noen om våre rettigheter, la han til.

Uttalelsene kom etter at sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået IAEA, Mohamed ElBaradei, ba Iran stanse anrikningen av uran.

— Vi håper vi skal overtale Iran til tillitsskapende tiltak, blant annet en stans i anrikningen av uran, sa ElBaradei til pressen da han kom på et lenge planlagt besøk til Iran onsdag.

Han gjorde det klart at han håper på en politisk løsning på krisen gjennom forhandlinger, og at alle parter returnerer til forhandlingsbordet. ElBaradei har konsekvent arbeidet for en fredelig, diplomatisk løsning på konflikten.

ElBaradei skal torsdag møte Irans sjefforhandler om atomspørsmål, Ali Larijani, og visepresident Gholam Reza Aghazadeh, som er sjef for landets atomenergiorganisasjon.

Innen utgangen av april skal han rapportere tilbake til FNs sikkerhetsråd og styret i IAEA om besøket og Irans atomaktivitet.

ElBaradei kom til Teheran bare to dager etter at Iran kunngjorde at de hadde lyktes i å anrike uran. Kunngjøringen utløste protester fra verdenssamfunnet, og FN krever at alle anrikningsaktiviteter må stanses innen 28. april.

USA og Storbritannia sier at det stadig er aktuelt med sanksjoner dersom det iranske regimet ikke stanser anrikningen av uran, men verken Russland eller Kina ønsker sanksjoner.

STRINGER/IRAN