Rahm Emanuel er sønn av den jødiske legen Benjamin Emanuel. Han var med i den jødiske undergrunnsgruppen Irgun, som gjennomførte utallige terroraksjoner mot palestinske og britiske mål i Palestina på 1930— og 40-tallet.

Da nyheten om at sønnen skulle bli Barack Obamas stabssjef ble kjent, lot Benjamin Emanuel seg intervjue av den israelske avisen Ma’ariv.

– Selvsagt kommer han til å påvirke presidenten til å være proisraelsk, sa han i intervjuet.

– Hvorfor skulle han ikke det? Hva tror dere at han er, en araber? Han kommer ikke til å vaske gulvene i Det hvite hus, fortsatte Benjamin Emanuel.

Det arabiske miljøet i USA reagerte skarpt på uttalelsen, som de fant nedsettende og karakteriserte som «uakseptabel nedrakking».

Den amerikansk-arabiske antidiskrimineringskomiteen ba Rahm Emanuel ta avstand fra farenes uttalelse. Obamas stabssjef legger seg flat og beklager.

– Det er ikke slike verdier jeg eller min familie står for, heter det i beklagelsen fra Emanuel.

En talsmann for Emanuel opplyser at Obamas nyutnevnte stabssjef også har tilbudt seg å møte representanter for det arabiske miljøet i USA ved en passende anledning senere.

JOHN GRESS/REUTERS