– Vi er ikke glade for at russiske myndigheter har varslet et moratorium på avtalen. Vi mener dessuten det er et unødvendig tiltak ettersom både Russland og andre CFE-land synes den er verdifull og ønsker at den skal videreføres, sier statssekretær i Utenriksdepartementet Liv Monica Stubholt (Sp) til NTB.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) understreker at CFE-avtalen, som begrenser antallet konvensjonelle våpen i Europa, er et viktig instrument som har bidratt til sikkerhet og stabilitet i Europa siden avtalen trådte i kraft i 1992.

– Vi har ønsket å komme Russland i møte og drøfte de sider ved avtalen som Russland er kritisk til, sier Støre i en pressemelding fra UD lørdag.

Mulig løsning

Norge var med på en ekstraordinær konferanse med CFE-landene i Wien i midten av juni, men samtalene førte ikke fram.

Utenriksministeren håper fortsatt det er mulig å komme fram til en løsning som vil videreføre styrkebegrensninger i Norges nærområder.

– En særlig verdi ved CFE-avtalen var at den bidro til større åpenhet mellom landene. Det vil være meget negativt om denne åpenheten nå opphører, sier Støre.

150 dager

Russland varslet lørdag at landet om 150 dager inntil videre vil trekke seg fra CFE-avtalen.

– Norge er opptatt av å bruke denne tiden godt. Vi ønsker å bygge videre på konferansen i Wien, og vi støtter forslaget om å ha et nytt møte for å drøfte avtalen til høsten, sier Stubholt.

– Vi tolker dette som en tung politisk markering fra Russland. Men vi håper på en god løsning, understreker hun.

Endringer

Stubholt understreker at CFE-avtalen stammer fra tiden før Sovjetunionens fall. Det er siden skjedd mange endringer i det politiske landskapet i Europa, blant annet er tidligere Warszawapakt-land nå blitt NATO-land.

– Det har vært forskyvninger i både maktbalanse og sikkerthetspolitiske utfordinger. I så måte har vi forståelse for russiske bekymringer i forhold til hvordan avtaleverket skal tilpasses den nye virkeligheten, sier Stubholt.

Truet

Russland har tidligere truet med at landet kan komme til å trekke seg fra CFE-avtalen som følge av USAs planer om å utplassere et rakettskjold i Tsjekkia og Polen. Den russiske regjeringen har dessuten kritisert vestlige land for ikke å ha ratifisert en modifisert versjon av avtalen som ble undertegnet i 1999.

Norge er blant landene som ikke har ratifisert avtalen med bakgrunn i kravet om at Russland først må trekke sine soldater ut av Moldova og Georgia.

– I det øyeblikk det skjer, vil Norge umiddelbart ratifisere avtalen, fremholder Stubholt til NTB.