Pungrottene utgjør et skadedyr på New Zealand grunnet det store antallet. Forskerne tror at de kan kontrollere bestanden med en spesiell parasitt.

— Eksperter ser på mulighetene for modifikasjon av parasitten, slik at den utskiller et sekret som skader pungrottas fruktbarhet, sier David Heath ved Wallaceville Animal Research Centre til Otago Daily Times.

Forskerne hevder at de er sikre på at den genmodifiserte parasitten ikke vil skade andre dyr i økosystemet.(Origo)