Teksten de 150 medlemslandene til slutt klarte å enes om, er så utvannet at landbruksinteressene ikke ser noen grunn til å male fanden på låveveggen, ikke ennå i hvert fall.

Bondelags-leder Bjarne Undheim oppsummerer WTO-forhandlingene slik overfor BT på telefon fra Hongkong:

— Det positive er at tolltak på landbruksvarer ikke er nevnt i ministererklæringen. Det er også bra at Norge ikke er blitt tvunget til å kutte i antallet produkter vi kan putte i «sensitiv-kurven», sier han.

Verst for melkebønder

«Sensitive» varer og produkter er de som er særlig utsatt for utenlandsk konkurranse, og som derfor kan unntas for vedtatte tollkutt. Norge kjemper for å gi flest mulig «sensitiv»-status.

Enigheten om å fjerne eksportsubsidier på landbruksprodukter innen 2013, kan derimot få store konsekvenser for mange norske melkebønder.

— Det kan bety at melk fra 2000 norske gårdsbruk mister sine markeder i utlandet, sier Undheim.

Rundt ti prosent av den norske melken går nemlig til subsidiert produksjon av Jarlsberg-ost til det japanske og amerikanske markedet.

Bondelaget støtter bortfall av eksportsubsidiene, men håper fortsatt at Jarlsberg-osten ikke skal forsvinne med i dragsuget.

— Det er forskjell på å selge Jarlsberg-ost til Japan og USA og på den annen side: drive dumping av matvarer i utviklingsland slik andre rike land gjør, sier Undheim.

Han tviler sterkt på om det er mulig å få på plass innholdet i en ny WTO-avtale innen 31. juli neste år.

Tilbake på sporet

— Det er bortimot urealistisk, mener Undheim, som regner med et råkjør for bondenæringen fremover. - Det blir en knallhard vår for oss, fastslår han, vel vitende om at det blir nye runder med kuttforslag i importvernet for landbruket.

Fiskerinæringen er fornøyd med fangsten på WTO-møtet. Administrerende direktør Geir Andreassen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har fulgt forhandlingene på nært hold i Hongkong.

— For fiskerinæringen ser WTO ut til å være tilbake på sporet. Vi har fått en dato, 31. juli neste år, da medlemslandene skal være enige om formelen for å kutte i importvernet på fisk og andre industrivarer, sier Andreassen til BT.

«Store ambisjoner»

Han fryktet lenge at Hongkong-møtet skulle ende i total fiasko, på samme måte som de to forrige ministermøtene i Verdens handelsorganisasjon.

— For fiskerinæringen finnes det ingen alternativer til WTO. Så lenge det ikke diskuteres EU-medlemskap i Norge, er avtaler gjennom Verdens handelsorganisasjon eneste instrument vi har for å få bedre markedsadgang internasjonalt. Nå er håpet om tollkutt reelt, selv om vi må vente på detaljene til neste år.

— Det positive er likevel at WTO har fastslått store ambisjoner for liberalisering av handel med fisk og industrivarer, sier administrerende direktør Geir Andreassen.

«Liggesete på flyet»

Utenriksminister Jonas Gahr Støre var i går kveld såre fornøyd med utfallet.

— Det viktigste var at vi ble enige, men det gjenstår mye. Landbruk er det vanskeligste spørsmålet for oss. Det handler om å få aksept for at vi skal kunne drive landbruk med våre spesielle forutsetninger, sa Gahr Støre. Utenriksministeren var utslitt etter forhandlingsslutt og flere søvnløse netter i Hongkong

— Nå skal jeg få liggesete på flyet, uttalte han til norske journalister i går kveld.

Overfor BT gir både Bondelags-leder Bjarne Undheim og FHL-direktør Geir Andreassen skryt til Støre for innsatsen på WTO-møtet. «Åpen», «engasjert», «faglig sterk» og «inspirert», var noen av superlativene de øste utenriksministeren.

CLARO CORTES IV, REUTERS