Dag Øyvind Olsen, NTB

Det norske lasteskipet "Tampa" reddet natt til mandag 434 båtflyktninger i farvannet mellom Indonesia og Australia. Som takk ble skipet "kapret", men Australia nekter likevel skipet å legge til kai.

— De var aggressive og truende, og nektet oss å seile tilbake til indonesisk farvann, sier den norske kapteinen Arne Rinnan til ABC radio. Rinnan betegnet nattens hendelse som det mest skremmende han har opplevd i løpet av sine 45 år til sjøs.

Flesteparten av flyktningene er afghanske asylsøkere, blant dem 22 kvinner og 43 barn. Båten de var om bord i ble funnet drivende og stod i fare for å synke i indonesisk farvann. Den indonesiske redningstjenesten kontaktet det norske linjeskipet "Tampa", som var på vei fra Australia til Singapore og befant seg i nærheten.

Truet kapteinen Wilhelmsen-skipet "Tampa" kom til unnsetning, men etter at båtflyktningene var plukket opp kom fem mann opp på broen og truet kapteinen til å ta dem til den australske øyen Christmas Island.

— Av sikkerhetsmessige grunner for mannskapet etterkom jeg den trusselen, sier kaptein Rinnan til ABC radio. Han ville opprinnelig ta dem til Singapore eller Jakarta, men afghanerne nektet.

— De truet med å hoppe overbord, sier kaptein Rinnan som fryktet at det kunne utvikle seg til "en stygg situasjon" dersom han ikke etterkom flyktningenes krav.

"Tampa" satte derfor kursen mot Christmas Island, men i morgentimene gjorde australske myndigheter det klart at skipet ikke fikk anløpe australsk farvann, langt mindre legge til kai.

Norsk problem - Regjeringen, som har mottatt juridisk råd og i morgentimene vurdert dette nøye, har overfor skipets kaptein indikert at det ikke har tillatelse til å anløpe australsk territorialfarvann, sa Australias statsminister John Howard mandag.

— Det vil ikke få tillatelse til å legge til kai i Australia. Det er vår oppfatning at dette er et spørsmål om internasjonal rett, og må løses mellom regjeringene i Indonesia og Norge, sa Howard.

"Tampa" befant seg i morgentimene mandag 12 nautiske mil utenfor Christmas Island, og kaptein Arne Rinnan forklarte selv båtflyktningene hvorfor han ikke kunne gå til land.

— Det er ingenting de kan gjøre med det. Vi venter og alle håper det beste, sa Rinnan til en radiostasjon i Perth.