Ytterliggående islamske terrorister sto denne uken bak det første vellykkete attentatet mot sivil luftfart siden 11. September 2001.

I hvilken grad attentatet mot de to flyene har direkte sammenheng med dagens presidentvalg i Tsjetsjenia, er fortsatt uklart.

Klart er det imidlertid at det er hevntørst skapt av Russlands krigføring i Tsjetsjenia som har drevet to kvinner — en i hvert fly - til å utløse hver sin bombe på størrelse med et såpestykke omtrent på samme sted i flyene.

« DE S VA RTE ENKENE » trådte inn på den internasjonale terrorismens hovedscene under aksjonen mot et Moskva-teater i 2002 der ca. 700 publikummere ble tatt som gisler.

129 gisler og samtlige terrorister døde da russiske sikkerhetsstyrker brukte gass under forsøket på å få gislene fri.

Siden har enkene slått til mot en rockekonsert i Moskva og på gaten utenfor Kreml.

Grupperingen består av kvinner som har mistet sine menn og/eller brødre under krigen i Tsjetsjenia. Enten i direkte kamper eller som følge av tortur etter vilkårlige arrestasjoner.

Kledd i sort har de, ofte utstyrt med tunge bombebelter, søkt martyrdøden for å hevne sine mannlige slektninger.

For noen måneder siden bekreftet russisk etterretning at den militante tsjetsjenske lederen Shamil Basajev, har organisert en selvmordsavdeling utelukkende bestående av kvinner.

RUSSISKE MYNDIGHETER konsentrerer nå oppmerksomheten om to kvinner som kom med som passasjerer på hvert sitt fly kort før avgang.

Den ene er identifisert som 27 år gamle Amanta Nagajeva. Om henne vet man at broren hennes forsvant for fire år siden etter å ha blitt arrestert av russiske sikkerhetsstyrker. Hun kommer dessuten fra det området i Tsjetsjenia der opprørslederen Shamil Basajev holder til.

Nagajeva kjøpte billett bare en time før avgang, og hun var en av de siste passasjerene som gikk om bord.

Mer mystikk knytter det seg til den andre kvinnen. Hun er registrert som S. Jebirkhanova på flyselskapets lister, men navnet finnes ikke i russiske dataregistre. Hun byttet til seg plassen på flyet bare minutter før avgang, med utgangspunkt i at hun allerede hadde billett til en avgang dagen etter.

Felles for begge kvinnene er at det ikke er noen slektninger som har henvendt seg til flyselskap eller myndigheter for å forhøre seg om de var med ulykkesflyene. Dette er en av de viktige årsakene til at de nå trekkes frem som de antatte flysprengerne.

DET ER DET KRAFTIGE sprengstoffet Hexogen det er funnet spor av i de bakre delene av begge flyene.

Dette er samme type sprengstoff som ble brukt i en serie attentater mot store leiegårder, blant annet i Moskva, i 1999.

Russiske myndigheter var den gangen raskt ute og la skylden på tsjetsjenske separatister. Attentatene ble også brukt som påskudd for å gjenoppta krigføringen i Tsjetsjenia.

Hexogen er en så kraftig sprengstofftype at det skal bare små mengder til for å lage en ladning som kan ødelegge f eks et fly.

Overfor russiske medier hevder eksperter at det i det aktuelle tilfellet ikke har vært behov for mer enn 500 gram hexogen for å lage bomben. Den trenger ikke ha vært større enn et såpestykke.

Dette forklarer delvis hvorfor kvinnene har fått sprengstoffet med seg gjennom sikkerhetskontrollen. Det er også kommet frem at sikkerhetsrutinene og -utstyret på Domodedovo-flyplassen langt fra var de beste.

ATTENTATET MOT DE to flyene gir russisk terrorisme et nytt innhold, og for den russiske befolkningen er det en kraftig påminnelse om at ingen lenger kan føle seg trygg.

Så sent som i juli sa den tidligere tsjetsjenske presidenten Aslan Maskhadov i et intervju at tiden er kommet for å spre krigen i Tsjetsjenia til russiske territorium.

— Bare på den måten kan man få åpnet russernes øyne for at det må finnes en fredelig løsning, sa han blant annet.

Maskhadov var president i Tsjetsjenia frem til russerne gikk inn i republikken igjen i 1999, i den perioden republikken de facto var uavhengig.

Flyattentatene skjedde på et tidspunkt da det offentliggjøres en meningsmåling som viser at det er redusert støtte for regjeringens krigføring. Men meningsmålingen viser også at nesten hver fjerde russer tror det er kommet fred i Tsjetsjenia.

Målingen forteller at bare 26 prosent av befolkningen mener at det riktig å sende russiske soldater til Tsjetsjenia i 1999, over halvparten (51 prosent) mener at det hadde vært tilstrekkelig å stenge grensene for å demme opp for de tsjetsjenske separatistene.

ENKENES HEVN: Brødrene og/eller mennene deres er drept av russere i Tsjetsjenia, og de tar en grusom hevn. Flere hundre mennesker er de siste årene drept i terroraksjoner der de tsjetsjenske svarte enkene har vært involvert. I oktober 2002 stod noen av enkene frem på en video, kringkastet av al-Jazeera.<p/> FOTO: REUTERS