Seniorforsker Arne Strand ved Christian Michelsens Institutt anklager norske politikere for å spre gale opplysninger om Taliban. Han sier blant annet til NTB at det ikke lar seg dokumentere at Taliban har begått verre overgrep mot sivilbefolkningen enn det vestens allierte har gjort.

– Nyansert bilde

Overfor NTB slår Forsvarsdepartementets Barth Eide fast at han ikke føler seg særlig truffet av påstandene fra Strand. Han sier at det ikke er tvil om at Taliban begår grove overgrep, men understreker også at det heller ikke er tvil om at andre også har drevet på samme måte.

– Vi forsøker å få fram et bredt og nyansert bilde der vi ikke legger skjul på at alt ikke er bra med det nåværende regimet. Vi driver ikke desinformasjon ved å forsøke å demonisere Taliban, sier Barth Eide.

Han sier at dette kommer til uttrykk i regjeringens politikk som går ut på å få flest mulig med på forhandlingene om å få til en fredsprosess.

– I denne prosessen mener vi også at det er nødvendig å lene seg mot Taliban, sier Barth Eide.

Ubekreftet historie

Strand trekker i intervjuet med NTB fram en kronikk Barth Eide har skrevet sammen med tidligere statssekretær Anne Stenhammer (SV) og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) der det beskrives hvordan tre fanger ble henrettet ved et svømmebasseng i Kabul. Strand konkluderer med at historien ikke er sann.

Barth Eide innrømmer at han ikke kan bekrefte den konkrete historien.

– Men det er dokumentert tilsvarende historier andre steder i landet, sier han.

Håvard Bjelland