USA har dempet forventningene maksimalt når president BarackObama onsdag innleder sitt fire dager lange besøk i Midtøsten. Men i Brussel tirsdagluftet den norske utenriksministeren sin frustrasjon over mangelen på en ektefredsprosess mellom palestinere og israelere.

— Det er en tid for alt. Giverlandsgruppen harholdt på siden Oslo-avtalen, i to tiår der utrolig mye har skjedd i verden. Detgår en grense, tiden renner ut. Det må partene skjønne, ikke minst Israel og dei USA som mener at dette bare kan utsettes, sa Eide på vei inn til møter iAHLC, den såkalte giverlandsgruppen for palestinerne, som Norge leder.

— Vi klarer å holde dette gående. AHLC gir massemening som et underbruk av en politisk prosess - men nesten ingen mening hvisdet ikke fins noen politisk prosess, sa Eide.

Alternativ: Merradikale

Palestinerne var ikke noen stor sak i det israelske valgetnylig. Eide advarer israelere som tror at den relativt fredelige situasjonen påVestbredden, automatisk vil vare.

— Hvis de palestinske selvstyremyndighetenekollapser, vil etter alt å dømme føre til en radikalisering på Vestbreddenogså. Du kan få Hamas eller liknende til å overta. Da har du ikke densamarbeidsvillige, moderate parten du nå har. Det er veldig dumt forpalestinerne, men også veldig dumt for Israel.

Havarert fredsprosess

Barack Obamas forsøk på å få fart i en uttørket fredsprosessi 2010, bråstoppet etter noen uker. Siden har partene satset på hvert sitt løp:Israel fortsetter å bygge ut bosettinger på Vestbredden i områder somverdenssamfunnet har definert som palestinske. Nå bor over 350.000 israelere påVestbredden og nesten 200.000 i Øst-Jerusalem. Palestinerne har kjørt en diplomatiskoffensiv i FN for anerkjennelse og fikk i november i fjor status somobservatørstat.

Israelske myndigheter sier de er klare forfredsforhandlinger «uten betingelser». Palestinerne viser til at Israelsbosettingsutbygging spiser opp stadig mer av den palestinske staten det skalforhandles om og forlanger byggestopp før de vil diskutere.

Stengninger gjør«varig skade»

Norge og andre givere pumper penger inn i driften av detpalestinske samfunnet fra dag til dag. Men Israels stengninger og hindringergjør «varig skade» på palestinsk økonomi, fastslår Verdensbanken i sin rapportfør møtet.

Den norskledete dugnaden for å hjelpe palestinerne å byggeinfrastrukturen for en framtidig stat, har vært vellykket. Det er flere årsiden Verdensbanken slo fast at palestinske selvstyremyndigheter er klare til ådrive den selvstendige staten Palestina. Problemet er at denne staten virkermer uoppnåelig enn på mange år. Så lenge det ikke er utsikter til at den skalbli en realitet, fortsetter israelske restriksjoner å hemme bærekraftigøkonomisk vekst, ifølge Verdensbanken.

Flest krav til Israel

I møtet tirsdag var det dermed særlig den israelskedelegasjonen som kunne forberede seg på krav: De må sørge for flyt ogforutsigbarhet i de palestinske toll— og avgiftsinntektene som først gårgjennom det israelske systemet og som flere ganger er blitt holdt tilbake. Demå lette kraftig på regler som hindrer fri bevegelse for palestinere påVestbredden. De må normalisere adgangen til Gaza. Og de må slutte å hindrepalestinsk eksport.

De fleste konkrete kravene rettes mot Israel.Men fra palestinerne krever vi stillingsstopp, mer åpenhet og strukturellereformer, sier Espen Barth Eide.

Er det mulig å skape varig fred i Midtøsten? Diskuter gjerne i kommentarfeltet!