Han lover blant annet å utnevne en egen klimakommissær.

– En kommissær for klimaspørsmål sender et viktig signal til resten av verden, uansett hva som blir oppnådd på klimatoppmøtet i København, sa Barroso under en debatt i EU-parlamentet tirsdag, dagen før parlamentet skal stemme over om han skal fortsette eller ikke.

Han tilbød seg også å dele den nåværende justiskommissærens oppgaver i to – en som får ansvar for rettslige spørsmål og medborgeres rettigheter og friheter, og en som får ansvar for politi— og sikkerhetsspørsmål i tillegg til integrasjon.

Barroso, som har ledet EU-kommisjonen siden 2004, fikk i sommer enstemmig støtte fra de 27 EU-landenes stats- og regjeringssjefer for fem nye år ved roret.

Men blant EU-parlamentets nyvalgte delegater er det mange som ikke støtter ham, selv om flertallet trolig kommer til å stemme for å gi ham fem nye år.