• Lisboatraktaten gir ikke bare EU en ny utenrikssjef og en president. Den legger også kimen til et slags europeisk «utenriksdepartement».
  • Den nye institusjon kalles European External Action Service (EEAS).
  • EEAS skal opp å stå i løpet av et par år ved å slå sammen avdelinger fra EU-kommisjonen og ministerrådet, samt legge til diplomater fra medlemslandene.
  • Ledet av EUs nye utenrikssjef, britiske Catherine Ashton, vil mellom 6000 og 7000 mennesker komme til å arbeide for EEAS, blant annet mer enn 130 ambassader verden over.
  • De første forslagene til oppbygging av EEAS skal komme fra Ashton i april. EUs utenriksministere diskuterer saken på et møte i Cordoba fredag og lørdag.
MAKTKAMP: Det pågår også en maktkamp mellom kommisjonen (ved formannen José Manuel Barosso til h.) og den nyte utenrikstjenesten til lady Ashton.
CHRISTIAN LUTZ