Behandlingen hun er dømt til å gjennomgå, kan derfor opphøre, ifølge domstolen.

Etter sju års behandling kan nå 31 år gamle Sara Svensson leve et helt vanlig liv, bestemte den administrative domstolen i Linköping sørvest for Stockholm onsdag. Hun har holdt til i egen bolig siden våren 2010.

I 2004 ble Svensson dømt til tvungen rettspsykiatrisk behandling, blant annet for drap på predikanten Helge Fossmos kone i Knutby i det østlige Sverige. Domstolen mener det ikke er noen stor fare for at hun skal begå nye alvorlige forbrytelser.

— I dommen står det at Sara Svensson ikke lenger lider av noen alvorlig psykisk forstyrrelse. Det framgår også at hun lever i ordnede forhold, har egen leilighet, har etablert et sosialt nettverk og innordnet seg i samfunnet, skriver avisen Aftonbladet.

Helge Fossmo ble i 2004 dømt til livsvarig fengsel for å ha stått bak ett drap og ett drapsforsøk. Under rettssaken hevdet han hele tiden at han var uskyldig, og først i 2006 tilsto han at han hadde vært innblandet i voldshandlingene.