Levningene av de to ti år gamle jentene ble frigitt etter at en likskuedommer denne uken avgjorde at det var umulig å fastslå noen nøyaktig dødsårsak. Torsdag skulle Maxine Carr avgi rettslig forklaring i drapssaken som har rystet britene inn til hjerterøttene.

Myndighetene ville ikke ta sjansen på å sende Carr til et rettslokale nær den lille byen Soham i Øst-England, der Holly og Jessica bodde. I stedet skulle hun fjernavhøres fra sin celle i Holloway i London, Storbritannias mest kjente og beryktede kvinnefengsel.

Fremstilling

— Carr vil bli fremstilt for retten via direkte fjernsynslinje fra Holloway. Hun vil kunne se og høre retten, og den vil kunne se og høre henne, het det i en kunngjøring fra Lordkanslerens kontor i London, som har det øverste ansvar for gjennomføring av rettssaker.

Justismyndighetene valgte denne uvanlige formen for avhør av frykt for Carrs liv og sikkerhet. Da hun ble fremstilt for en lokal domstol i forrige uke, ble hun bombardert med egg og utskjelt på det groveste, og myndighetene ønsket ingen gjentakelse av dette opptrinnet.

Maxine Carr er siktet for å ha forsøkt å skjule drapene på Jessica og Holly, og å hindre oppklaringen av saken. Hennes kjæreste Ian Huntley er siktet for selve drapene, men er innlagt på psykiatrisk sykehus der legene skal avgjøre om han kan stilles for retten.

Gudstjeneste

Fredag skal det holdes gudstjeneste for Jessica og Holly i den vakre katedralen i Ely, som er bispesete og stiftsstad for området der Soham ligger. Kirkens folk sier at dette ikke skal være noen sørgeseremoni, men en feiring av alle lyse og gode minner om de to jentene.

Det kreves spesielle adgangskort for å få tilgang til denne seremonien, og kortene som var reservert for innbyggerne i Soham ble revet bort på svært kort tid. Politiet har bedt folk uten adgangskort om å holde seg hjemme og følge gudstjenesten på fjernsyn.

Mandag skal Jessica og Holly føres til graven. De to jentene begraves hver for seg, og familiene har bedt om å få være helt i fred for journalister, fotografer og andre nysgjerrige på denne dagen.