HEIDI AMSINCK

Krybbedød rammer hvert år 342 familier i Storbritannia. Noen foreldre mistenkes for barnedrap, og noen blir dømt.

Det er nesten det verste mareritt man kan forestille seg: Ens barn dør plutselig og uforklarlig, og midt i sorgen blir man sendt i fengsel for drap.

Det ble Angela Cannings (40), en tidligere butikkassistent fra Salisbury i Sør-England, for to år siden.

Cannings historie er så redselsfull at den er vanskelig å fatte. Hennes første barn, Gemma på 13 uker, døde uforklarlig i 1989. Årsaken ble registrert som krybbedød.

Men da Angela Cannings' andre barn, sønnen Jason på syv uker, døde uforklarlig i 1991, og hennes 18 uker gamle sønn Matthew døde like uforklarlig i 1999, var det drap, fastslo retten for nesten to år siden.

I desember i fjor ble Angela Cannings, som har en overlevende datter fra 1996, frikjent av appellretten. Dommeren fant at bevismaterialet mot Cannings var for svakt.

Hele tiden fastholdt Angela Cannings og hennes mann Terry at de to guttene og Gemma døde i krybbedød. Men de måtte vente i fire år på at få fred fra rettssystemet.

Den britiske generaladvokaten Lord Goldsmith kalte denne uke saken for tragisk. — Det må ikke skje igjen, insisterer han. Nå vil han undersøke alle andre saker fra de siste ti år hvor foreldre kan ha blitt uskyldig dømt for drap.

Undersøkelsen er et potensielt avgjørende vendepunkt for hele den måten krybbedød oppfattes og etterforskes på. Den er kanskje også starten på en rettsskandale av rang.

Lord Goldsmith er spesielt ute etter de sakene der dommene i fravær av andre beviser var helt avhengige av utsagn fra såkalt «fremtredende og respekterte» eksperter, og hvor disse ekspertene var uenige om hva spedbarna egentlig døde av. I slike tilfeller vil det ofte være utilrådelig å la saken fortsette, mener han.

Generaladvokaten henviser til at dette er blitt påvist med frikjennelsen av Angela Cannings. Hennes opprinnelige dom var overveiende avhengig av ekspertutsagn.

Foreløpig har Lord Goldsmith gravd frem 258 saker fra de siste ti år, der mødre eller fedre er blitt dømt for drap på sine barn under to år. Disse sakene vil nå gjennomgås. Først i køen kommer de 54 personene som ennå soner sine dommer.

Mange av sakene vil være åpenlyse drapssaker der bevisene er sterke og utvetydige. Men andre saker, som i likhet med Cannings-saken var avhengig av ekspertutsagn, kan bli tatt opp igjen av appellretten med påfølgende mulighet for flere frikjennelser.

Cannings var ikke den eneste kvinnen som i fjor ble frikjent for barnedrap. Dette understøtter inntrykket av at rettssystemet har sviktet.

Juristen Sally Clark, som hele tiden insisterte på at hennes to sønner døde i krybbedød, ble også frikjent av appellretten, mens en jury i sommer frikjente den 35 år gamle apotekeren Trupti Patel for å ha drept sine tre spedbarn.

Nå stiller britene spørsmål ved den generelle bruken av ekspertutsagn, som kan ha avgjørende betydning i fravær av andre beviser. Oppmerksomheten samler seg spesielt om en ekspert, professor Sir Roy Meadow (70), en pensjonert barnelege som gikk igjen som vitne for påtalemyndigheten i sakene mot Cannings, Clark og Patel.

Under Angela Cannings' ankesak sa hennes forsvarsadvokat Michael Mansfield at ekspertutsagn fra Sir Roy Meadow i fremtiden burde påheftes en helseadvarsel.

Meadow er blant annet kjent for en kontroversiell tommelfingelregel som har vært med på å mistenkeliggjøre kvinner som har mistet mer enn ett barn i krybbedød: Ett tilfelle er en tragedie, to er mistenkelig og tre er drap.

Det var også Roy Meadow som sa under Sally Clarks rettssak at sannsynligheten for at en familie blir rammet to ganger av krybbedød, er en av 73 millioner - en påstand som siden er blitt avvist av andre eksperter. Det britiske legerådet, General Medical Council, holder i øyeblikket på med å granske Sir Roy Meadow, som selv forblir taus om sakene.

Meadow er angivelig også en anerkjent og hyppig brukt ekspert på det såkalte «Munchhausen's Syndrome by Proxy (MSP)» - et syndrom som får oppmerksomhetssøkende foreldre til å såre sine barn eller gjøre dem syke. The Guardian skriver at Lord Goldsmith nå også vil undersøke 250 dommer basert på dette syndromet.

Ifølge den britiske støtteforeningen for krybbedød-foreldre skyldes feilkonklusjoner ofte at etterforskningen er feilaktig eller utilstrekkelig. Kun en tredel av obduksjonene etter krybbedød utføres av spedbarnsspesialister, og av resten resulterer så mange som 20 prosent kanskje i at de dødsårsaken er feil.

En arbeidsgruppe nedsatt av Overhuset forsøker nå å utforme et regelsett for hvordan plutselig uventet spedbarnsdød skal undersøkes i fremtiden. Det vil trolig komme forslag om at alle obduksjoner i slike tilfeller utføres av patologer med barn som spesialfelt.