KENT OLSEN

Barneklær i vinduet har lenge vært et signal. Eller en barnevogn foran huset: Tegn til mennene i mellomklassebilene fra Sachsen, Bayern eller fra resten av Tyskland, som kjørte over grensen til Tsjekkia. Til Cheb, As, Karlovy Vary eller alle de andre stedene som har gitt Tsjekkia det tvilsomme rykte å være Europas svar på Thailand.

Barneklær og barnevognen er tegn til pedofile. Her i grenseregionen kan de få det de har lyst på. Og i veikanten står mødre med barn på armen og holder utkikke etter bilene.

Barna nakne tilbake

Scenene er kartlagt av den tyske sosialarbeideren Cathrin Schauer i en bok. I nesten syv år har hun oppholdt seg i grenseregionen og på nært hold observert hvordan barn blir misbrukt, særlig av hennes egne landsmenn. Nummerskiltene avslører at regionen også oppsøkes av menn fra bl.a. Sveits, Østerrike og Italia.

Cathrin Schauer beskriver i boken hvordan hun har sett biler stanse, rulle ned rutene, kanskje ble det spurt om prisen, og deretter har de fremmede mennene kjørt bort med ungene. Hun har sett mødre putte spedbarn inn gjennom bilvinduene til menn som har levert dem nakne tilbake.

Prisen kan svinge mellom 5 og 25 euro (37-186 kroner). Mange ganger får barnet kun en pose snop. Noen sexturister går også ut for å spise med barna eller støtter familien materielt.

Presidentfrue beskytter

Hun forteller om den 13-årige Petr, som forestiller seg fremtiden slik: «Jeg vil være hallik og anskaffe meg tre-fire kvinner til å arbeide for meg.»

Cathrin Schauer har under arbeidet med boken møtt 500 jenter og gutter som selv meldte seg til prostitusjon eller ble formidlet av voksne. 40 seksuelt misbrukte unger er intervjuet til rapporten. De var mellom seks og 17 år. Den aktive sosialarbeideren bygger også rapporten på over 150 andre grundige intervjuer med voksne prostituerte fra området, medarbeidere ved sosiale institusjoner, politibetjenter og lokale innbyggere.

Prosjektets beskytter, den tyske presidentfruen Christina Rau, sa da boken ble offentliggjort: — Det er sjokkerende at barn i vårt nabolag blir misbrukt skruppelløst. Vi må gjøre alt for å hjelpe ofrene og beskytte andre barn mot slike forbrytelser.

Barnehandel øker mest

Da Cathrin Schauer begynte arbeidet, besto det i å advare voksne prostituerte mot kjønnssykdommer og dele ut kondomer. Hun ble raskt klar over problemet med barna. Flere og flere sexturister fra Tyskland - og etter hvert også fra andre land - spurte etter jenter og gutter. Mennene forklarte det gjerne med at risikoen for å få aids derved ble mindre.

En tilsynelatende ettertraktet «grein» er sex med unge gravide,

Grenseområdet ved Cheb har utviklet seg til et paradis for dem som vil kjøpe seg til tilfredsstillelse av seksuelle drifter av enhver art og avart. Eller kanskje snarere til et helvete for menneskelig skrøpelighet.

I Cheb og nærområdet med 36.000 innbyggere er det talt opp 98 bordeller med tilhørende handel med kvinner og barn, vold, salg av narkotika og annen kriminalitet. Ifølge Cathrin Schauer er særlig barneprostitusjon og barnepornografi drastisk stigende.

Tvunget av pengemangel

Cathrin Schauer peker på at prostitusjon finner sted i alle døgnets 24 timer ved hovedveiene og ved steder som f.eks supermarkeder, bensinstasjoner, bussholdeplasser og i bordellignende innretninger i bysentrum som kalles nattklubber og pensjonater. Stadig oftere møter man også prostitusjon i spillehaller og i private leiligheter, sier hun.

Cathrin Schauer peker på et stort problem som gjør gjør det vanskelig å trenge inn tilkjernen av problemet: Det er nesten alltid foreldre eller andre familiemedlemmer som fungerer som halliker for barna som tilbys sexturister. De intervjuete barna uttalte seg nødig om sine familier. Stort sett alle var blitt voldtatt eller misbrukt seksuelt før de havnet i prostitusjon, oftest tvunget av familiemedlemmer på grunn av kummerlige sosiale kår.

F.eks. forteller den 12 år gamle Karel: «Tidligere tigget jeg ved de tyske bilene. Vi hadde ingen penger hjemme. Så begynte jeg å bli med bilene.»

Utløste ramaskrik

Mennenes alder er fra 18 til 80 år. Det antas at det årlig kommer 100.000 sexturister til Tsjekkia, og at halvparten går etter mindreårige sex-partnere.

Siden denne bransjen er den eneste med økonomisk fremgang i området, er det mange som prøver å få sin del av pengene. Dermed vasker den ene hånden den andre ren. Vertshus leier ut rom til prostituerte, også til barn, og bensinstasjoner formidler salg. Narkohandlerne har omsetning i dette miljøet.

Boken om problemets omfang utløste et ramaskrik i Tsjekkia, også fordi politiet - inklusiv det tyske politi - i den omfattende og opphissete debatten ble beskyldt for å lukke øynene og ikke passe sine gjøremål. Det offisielle Tsjekkia reagerte i første omgang opprørt og fornærmet. «Løgn!» het det fra politi og politikere om boken. «Den ødelegger et helt lands omdømme».

Statsminister Vladimir Spidla sa at boken ikke svarte til de faktiske forhold. Han understreket at Tsjekkia anså barneprostitusjon og barnepornografi for å være alvorlige forbrytelser.

Tsjekkisk politi sa at det ikke kjente til et eneste tilfelle av barneprostitusjon.

Etter hvert, spesielt etter en støtteerklæring fra UNICEF til forskningsprosjektet, har reaksjonene fra tsjekkiske myndigheter stilnet og det er innrømmet at det finnes et marked for barneprostitusjon i grenseområdene til Tyskland.

STOR TRAFIKK: To unge prostituerte venter på kunder i den tsjekkiske byen Cheb. Grenseområdet mellom Tyskland og Tsjekkia er blitt Europas svar på Thailand. Særlig barneprostitusjon har hatt en skremmende økning.<p/> FOTO: CAMERA PRESS<p/>