Barnepsykiatere og – psykologer er svært klare i sin vurdering etter å ha undersøkt seks tilfeldig utvalgte barn i asylsentre. Blant barna er en jente på 15 år, som sliter med selvmordstanker etter at hun ble overfalt av en voksen mann på senteret der familien bor.

Jenta leker nesten ikke, er svært alvorlig, hun tisser ofte på seg og har måttet slutte på skolen. De fortvilte foreldrene aner ikke hvordan de skal hjelpe henne, het det på Politikens nettsider denne uken.

– Vi er rystet over hvor alvorlige disse barnas problemer er, sier psykologen Marie Gammeltoft.

Hun og hennes kolleger er enige om at barn i en slik situasjon må få tilbud om rask psykologisk og psykiatrisk hjelp.

De seks barna fagfolkene har tatt for seg, bor alle i asylmottak som Dansk Røde Kors driver på Sjælland. Barn i asylmottak har nesten alltid svært harde opplevelser i hjemlandet og en tøff flukt bak seg før de havner i Danmark.

I asylmottakene opplever de så ofte daglige konflikter mellom beboerne, og ser familier bli hentet av politiet, noen ganger midt på natten. Marie Gammeltoft mener det ikke er noen overdrivelse å si at disse barna rammes av en form for offentlig omsorgssvikt.