I dagkunngjorde leder av Nobelkomiteen, Thorbjørn Jagland, at årets fredspris gårtil EU.

Jagland, som er leder av Europarådet, sa i sin tale at EU har stor del av æren for at størstedelen av Europa i dag er et fredfullt kontinent.

Dette får lite gehør blant nordmenn: IfølgeAftenpostens spørreundersøkelse stiller bare en av fire nordmenn seg positivtil tildelingen.

26 prosentsvarer at de er positive, 37 prosent svarer at de negative, mens 37 prosentsvarer at de har ingen oppfatning om at EU får fredsprisen.

800 personerhar deltatt i undersøkelsen.

Nordmenn fortsatt negative til EU

Selv om EU harfått den gjeveste Nobelprisen, er fortsatt motstanden mot norsk medlemsskap tydelig, viser målingen.

70 prosent av de spurte mener at Norge ikke bør blimedlem av EU. 20 prosent er for norsk EU-medlemsskap, og 10 prosent svarer atde ikke er sikre i spørsmålet.

Stor motstand hos Sp-velgere

Ifølgeundersøkelsen er det Arbeiderparti— og Venstre-velgere som er mest positive tilutdelingen.

36 prosent avAp og Venstre-velgerene svarer at de er positive til at EU får fredsprisen,mens motstanden er størst hos de som stemmer på Senterpartiet og Rødt.

Det er kanskjeikke en stor overraskelse at partiene som er de største motstanderne av EU ogsåer de største motstanderne av prisutdelingen: 70 prosent av Senterparti-velgernesier de er negative til utdelingen, mens 62 prosent av Rødt-velgerne svarer detsamme.

Partiet Rødthar tidligere i dag sagt at de vil overlate fredsprisutdelingen til svenskene,og Senterpartiets Lars Peder Brekk går hardt ut mot Nobelkomiteen:

— Jeg synesdette er rart, og stiller også spørsmålstegn ved arbeidsprosessen i komiteen.Jeg er også bekymret for nobelkomiteens fremtid når velger slike løsninger,sier parlamentarisk leder Lars Peder Brekk til Aftenposten.no.

Si din mening i kommentarfeltet under!