Kravet skal ha eksistert i flere år som del av en "standardpolitikk", ifølge en offiser ved forsvarets informasjonskontor.

-Men de blir undersøkt av kvinnelige leger for å unngå seksuell trakassering, sier den ikke navngitte offiseren til nyhetsbyrået AFP.

Det var en kvinnelig studentaktivist som tok saken opp på et seminar om militærets framtid torsdag. Emy Lasari beskrev praksisen som et brudd på menneskerettighetene.

Indonesias forsvarssjef kommenterte opplysningene ved å si at han ikke visste at kravet fortsatt eksisterte. Han var enig i at det ikke lenger er nødvendig.

Ifølge avisen Jakarta Post er kvinner som ikke er jomfruer, også utestengt fra enkelte andre offentlige utdanningsinstitusjoner.(NTB)