OLAV GARVIK

— Det vil utvilsomt bli behov for mer penger enn den ene milliarden partiene er blitt enige om, men det må skje på en gjennomtenkt måte. Nå gjør vi klokt i å rette oss etter de appeller som kommer fra FN, sier Jagland som er leder i Stortingets utenrikskomité.

Kravet om å tidoble den offisielle norske innsatsen har fått bred folkelig støtte bl.a. gjennom en e-postaksjon som går landet rundt. Aksjonen, som har fått tilslutning fra en rekke kjendiser, møter også stor sympati på ledende hold i SV.

Nødhjelpsfond

— Jeg synes at denne e-postaksjonen er et veldig fint initiativ, og den harmonerer godt med den holdning SV har, sier partiets nestleder Øystein Djupedal til Bergens Tidende. SV vil på landsmøtet til våren etter alt å dømme programfeste at Norge oppretter et nødhjelpsfond på 5-10 milliarder kroner med sikte på å yte betydelige beløp på kort varsel når en katastrofe inntreffer.

— Jeg konstaterer at det ser ut til å være ganske bred enighet om et slikt forslag. Statsminister Kjell Magne Bondevik har på sin side sagt at han er sympatisk innstilt til forslaget, sier Djupedal.

Vil unngå «auksjon»

Høyres finanspolitiske talsmann, Jan Tore Sanner, reagerer alt annet enn negativt på at det er satt i gang en slik underskriftskampanje. Men han ser ingen grunn til å slutte seg til kravet.

— Jeg oppfatter det først og fremst som uttrykk for et ekte engasjement med tanke på å gjøre noe mer for dem som er rammet. Samtidig må vi ikke glemme at det også i andre deler av verden er et stort behov for nødhjelp.

I denne omgang er jeg glad for at de politiske partiene står samlet om en drøy milliard, og jeg håper at de ikke setter i gang en «auksjon» om hvem som vil gi mest, sier Jan Tore Sanner til BT.

Usikker på Frp

Han har med tilfredshet merket seg at også Frp vil være med å hjelpe så det monner denne gang, men er likevel usikker på om det innebærer en kursendring:

— Engasjementet i forhold til flomofrene i Asia står absolutt i kontrast til den manglende vilje Frp har vist når det gjelder å hjelpe nødlidende i andre land. Det gjenstår derfor å se hvor lenge den nye holdningen varer, mener Sanner.

— Dette er ikke noen korrekt beskrivelse, mener Morten Høglund som er Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann i Stortinget. Han sier at Frp alltid har vært innstilt på å bevilge mye i ren nødhjelp. I denne situasjonen stiller vi oss åpne for å gi ytterligere bevilgninger, men da basert på hvordan FN definerer behovet, sier han.

Flere døde i Afrika

— Vi må satse det som er hensiktsmessig, og jeg tror at den ene milliarden regjeringen nå foreslår er et hensiktsmessig beløp på dette stadiet, sier Thorbjørn Jagland til BT.

Han stiller seg undrende til SVs standpunkt, og resonnerer slik:

— Hvis det politiske flertallet skulle følge SV, ville vi miste oversikten. Vi må ikke glemme at behovet for hjelp er stort også mange andre steder. Hele Afrika har på grunn av indre uro og nød dødstall som er tre ganger så stort som de flodbølgen forårsaket. Afrika har lidd spesielt de siste ti årene, og det dukker stadig opp nye kriser, sier Jagland.