Lasse Ellegaard

Når statsminister Ehud Barak i dag står ansikt til ansikt med hele tre mistillitsforslag som alle har Camp David-forhandlingene som bakgrunn, vil han oppleve at tidligere allierte og kolleger stemmer imot ham eller unnlater å stemme. Det ultraortodokse religiøse partiet Shas, som med sine 17 mandater er Israels tredje største parti, var inntil like før Camp David-toppmøtet medlem av Baraks koalisjon med en rekke ministerposter. Og utenriksminister David Levy truer må å gå med mindre Barak danner en nasjonal samlingsregjering. Jorden brenner under Barak, og ikke bare på grunn av hetebølgen som i går satte alle tiders varmerekord i Jerusalem på 41 grader i skyggen.

Arbeider sjelden

I dag gjør Shas-partiet (antakelig) felles sak med Likud-partiets 19 mandater og en rekke mindre nasjonale og religiøse partier, inkludert flere tidligere koalisjonspartnere, som alle er utilfredse med de innrømmelsene Ehud Barak angivelig gjorde på Camp David. Shas-partiet satt også i Likud-regjeringen under Benjamin Netanyahu, og partiet er kjent for å være til salgs til høystbydende, da det ikke er basert på en egentlig politisk ideologi, men bare på religiøse prinsipper. Shas-velgerne er haredim, dvs. det ultrareligiøse segment av befolkningen, som ikke gjøre militærtjeneste og som for mennenes vedkommende studerer Bibelen og derfor sjelden arbeider. Av den grunn er de en belastning for de offentlige budsjettene. De er bare i politikken for å sikre seg en fortsatt og helst utvidet del i disse budsjettene. Det spiller mindre rolle for dem, så vel som for andre partier med religiøst-nasjonale holdninger, at det ikke kom noe ut av Camp David-toppmøtet. Men det avgjørende for mange er at Barak ikke får en ny sjanse til å "selge Jerusalem", som det blir uttrykt. I går ettermiddag kunne opposisjonen (Shas medregnet) mønstre i hvert fall 53, muligens 58 av de 120 Knesset-setene. Barak kan også mønstre 53. Men det skal 61 stemmer til før et mistillitsforslag får fatal virkning for Barak i form av nyvalg innen 90 dager. En nøkkelfigur er utenriksminister David Levy, som i de siste dagene har overveid om han skal forlate regjeringen. Levy er utilfreds med Baraks håndtering av Camp David og ble ikke formildet av et møte med regjeringssjefen torsdag. Han har hatt en rekke samtaler med Likud-lederen Ariel Sharon, som skal ha lovet ham en såkalt "seniorpost" i en Likud-ledet regjering eller i en nasjonal samlingsregjering, som Levy er tilhenger av å opprette. Levy har vært utenriksminister i Likud-regjeringen så vel som i regjeringer ledet av Arbeiderpartiet. Hans parti heter således ikke uten grunn "Gesher" (Bro), og er i skrivende stund det ene av tre bein i partialliansen "Ett Israel". De andre er Arbeiderpartiet og det moderat-religiøse Meimad.

Politisk rev

Levy er også en politisk rev i den forstand at han kan "lukte" svakhet. Da han sanset at Netanyahu ville falle, var han den første som forlot den synkende Likud-skuten. Nå tyder mange ting på at han vil gå om bord hvis han skjønner at den igjen kan seile. Men Levy stikker foreløpig en finger i været og kjenner etter vindretningen. En sentral kilde i hans utenriksdepartement sa til Bergens Tidende at Levy på et møte med Ehud Barak i går morges stilte sjefen sin et ultimatum: Enten blir det besluttet en bred samlingsregjering innen onsdag, eller så går Levy sin vei. Onsdag tar Knesset sommerferie, noe som gjør det mindre betydningsfullt om Levy går av. Dersom ikke Baraks regjering veltes i dag. Levy har gjort det klart at han ikke vil stemme imot den regjeringen som han selv (fremdeles) sitter i, noe som øker Baraks mulighet for å overleve.

Presidentvalget

En ukjent faktori hele spillet er likevel presidentvalget som avvikles nå i formiddag, og hvor Arbeiderpartiets veteran, Shimon Peres er stilt opp mot Likud-partiets Moshe Katzav, tidligere turistminister og visestatsminister i Netanyahus regjering. Peres har flere ganger vært statsminister og utenriksminister, og hvis han velges som etterfølger til Ezer Weizman, vil det være første gang han vinner et valg utenfor Arbeiderpartiets rekker. Peres har gjennom årene konsekvent tapt de parlamentsvalgene hvor han har vært sitt partis toppkandidat. Valget av ham avhenger igjen av det religiøse Shas-pariets holdning, som ingen har kjent før nå i formiddag. Men hvis Peres som ventet velges til president, vil hans sete i Knesset umiddelbart bli overtatt av et medlem av Levys parti, Moti Mishani, noe som tallmessig kan utgjøre forskjellen mellom Baraks nederlag eller hans overlevelse. Jyllands-Posten/Bergens Tidende