Kjell Stangeland, leder for fiskeri— og oppdrettsvirksomheten i DnB, frykter det ikke blir noe av det etterlengtete oppsvinget for oppdrettsnæringen, dersom EU gjør alvor av å innføre en straffetoll på 25 prosent på importert laks. Han håper trusselen om straffetoll bare er et forhandlingstaktisk utspill fra EU. Norske oppdrettere vil ikke klare å utvikle nye markeder utenom EU raskt nok til å unngå et prisfall om EU innfører straffetoll mener Stangeland.

Tre års krise har tæret vekk nesten hele egenkapitalen i oppdrettsnæringen. Bankene har i praksis kontrollen over store deler av næringen, men ser helst at markedet tar seg opp slik at sikkerheten for lånene øker.

Sammen med Nordea er DnB stor aksjonær i den kriserammete oppdrettsgiganten Pan Fish, et selskap som trenger både ny egenkapital og at lakseprisene holder seg.