— Dette kortet anses som det første som er i pakt med shariaens regler, og den vil bli akseptert av alle som foretrekker kredittkort basert på shariaen, sier direktør Mohammad BuQais i ABC Islamic Bank.

Ifølge islamsk lov er det forbudt å innkreve renter. Det nye kredittkortet skal være basert på konti uten renter. Eventuelle låntakere må likevel avtale å betale banken en viss sum på forhånd. Dette anses som "belønning" for at banken tar sjansen på å låne ut penger.NTB