NTB

Khan, som er 44 år gammel, har i 21 år arbeidet for FNs høykommissær for flyktninger. Hun blir den første kvinnen, den første muslimen og den første fra Asia som leder den London-baserte menneskerettighetsorganisasjonen.

Av utdanning er hun jurist og er ekspert på folkerett og menneskerettigheter. Hun studerte i Manchester i England og ved Harvard i USA. Før hun innledet sin lange karriere i UNHCR arbeidet hun ved Den internasjonale juristkommisjonen i Genève.