Den store elven renner gjennom sentrum av byen, og myndighetene i Bangkok har utlyst katastrofeberedskap for byens 10 millioner innbyggere.

Elvebreddene forsterkes med sandsekker, og alle som bor nære elven oppfordres til å flytte seg lenger inn på land.

Deler av Thailand er rammet av et voldsomt regnvær. Minst 32 mennesker har mistet livet som følge av flom og jordskred.

Oversvømmelsene begynte for to uker siden og har rammet store deler av landet. Minst 1,4 millioner mennesker er rammet, og store områder med dyrket mark står under vann.

Provinsene Nakhon, Ratchasima og Bruaim øst i landet er verst rammet. Men det er også meldt om dødsfall fra Lopburi og Khon Kean i tillegg til åtte andre provinser.