— Veien fremover for Libya og dets folk vil bli vanskelig og full av utfordringer. Nå er det på tide for alle libyere å stå samlet, sier Ban.

— De stridende fra alle leire må legge ned våpnene sine og gå sammen om fred. Dette er tiden for gjenoppbygging og forsoning, fortsatte Ban.