STEIN VIKSVEENBrusselDet er ikke lenger bare britiske bønder som må slakte og brenne sine husdyr smittet av munn— og klovsyke. I Irland, Belgia, Nederland, Frankrike og Tyskland ble stive dyrekadavre denne helgen lagt på et bredt underlag av halm, kull og slitte bildekk og brent, mens svart røyk hyllet inn gårdsbruk og grønne enger. På kontinentet var det inntil i går kveld ikke påvist et eneste tilfelle av munn- og klovsyke, men mistanken og mange av symptomene er registrert i besetninger, og da kjenner myndigheter ingen nåde. Først i løpet av kvelden er det ventet de første resultatene av virustester. Skremmende tempo Fra det første tilfellet av munn- og klovsyke ble registrert på de britiske øyene 20. februar, var det til i går kveld registrert utbrudd av sykdommen på 60 gårdsbruk - epidemien har spredd seg i et skremmende tempo fra Skottland til Nord-Irland og Wales. Samtidig er det mistanke om munn- og klovsyke på ytterligere 87 gårder. 45.000 storfe, sau og gris er foreløpig slaktet og brent.EUs veterinæreksperter har foreløpig ingen tro på at det skal lykkes å stanse den uhyre smittsomme epidemien ved den britiske kanalen.- Det skal et mirakel til om vi skal slippe unna, sier den franske landbruksministeren Jean Galvany.Det første tilfelle av munn- og klovsyke i denne omgangen kan være registrert på en gård i Diksmuide i Belgia - bare 20 kilometer fra grensen til Frankrike.Svaret får man tidligst i kveld. Rundt gårdsbruket som ligger i ett av Belgias viktigste jordbruksområder er det opprettet en sperresone med 20 kilometers radius. Bare veterinærer får gå inn og ut av sonen. Franske og tyske myndigheter har forbudt all import av kjøtt og levende dyr fra Belgia. Både i Nord-Frankrike og Belgia er det innført totalforbud mot transport av alle former for kjøtt. Det betyr at kjøtthandlere og supermarkeder bare kan ta varer fra sine kjølerom eller melde "utsolgt". I Loire-dalen har franske myndigheter satt to gårder i karantene etter mistanke om munn- og klovsyke. I Tyskland måtte en gårdbruker i Neuss slakte 1500 lam og sau. Først i kveld eller i morgen vet man med sikkerhet om besetningen var smittet.I Irland er 15 gårder isolert. Regjeringen i Dublin har utkommandert 1000 mann fra hæren for å kontrollere grensen til Nord-Irland. På den måten vil man forhindre smugling av kjøtt og dyr fra Nord-Irland, der det er påvist flere tilfeller av sykdommen. I Danmark? Først i dag vil det bli bekreftet om en ku på en gård i Lemvig på Jylland er smittet av munn- og klovsyke. Dyret har noen av symptomene på sykdommen. Hele EU-området er i høyeste alarmberedskap, men foreløpig er det bare den østerrikske regjeringen som har oppfordret sine borgere til ikke å reise til Storbritannia med mindre det er absolutt nødvendig. Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende