Ambassadør Stein Gil opplyser til Bergens Tidende at aseriske myndigheter etter lange forhandlinger kom med forsikringer som gjør at alle parter oppfatter saken løst på en tilfredsstillende måte.

Ingen tiltale

I praksis betyr dette at den muslimske imamen Haj Ilgar Allahverdy har fått beskjed om at det ikke er aktuelt å reise noen form for tiltale mot ham. Avisredaktøren Rauf Arifoglu, som også er en av topplederne i det opposisjonspartiet Musavat, har fått forsikringer om at dersom det blir aktuelt med noen tiltale, vil denne bli lagt med skriftlig med konkrete anklagepunkter. Aseriske myndigheter har også lovet at det ikke skal bli brukt vold ved en eventuell anholdelse.

Det er viseutenriksminister Khalafov som har ledet forhandlingene for regjeringen i Aserbajdsjan, mens Norge har hatt bistand både fra EU og Tyrkia.

Europeisk ramme

Gjennom et bredt europeisk samarbeid har det vært lagt betydelig press på de aseriske myndighetene for å finne en løsning innenfor rammen av menneskerettighetene.

Det var i slutten av forrige uke at Allahverdy og Arifoglu ble mottatt som «gjester» i den norske ambassadørens bolig etter at de følte seg truet på liv og helse.

Dette skjedde etter kraftige opptøyer utenfor Musavats hovedkvarter i protest mot resultatet av valget 15. Oktober. Internasjonale valgobservatører, bl.a fra EU og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), har sagt at regjeringspartiet har bedrevet et primitivt valgfusk for å sikre en formidabel seier for partiets presidentkandidat Ilham Aliyev.

Han er sønn av den forrige presidenten Heydar Aliyev. Han trakk seg 2.oktober. Ifølge de foreløpige valgresultatene har Aliyev jr. fått 79,5 prosent av stemmene.